• Kontaktní informace
 • Zpevnění základů

  Předcházení statickým poruchám


  Zpevnění základů je jeden ze způsobů statického zajištění odstraňující zejména příčiny statických poruch – z několika způsobů zvýšení únosnosti základů a podzákladí provádíme:

  1. Podchycení pomocí výkopů a následného podbetonování po částech
  2. Zvýšení únosnosti pomocí injektáží- injekční jehly
  3. Plošnou injektáž podzákladí
  4. Klasické trubkové mikropiloty

   

  zpevnění základů budovy