• Kontaktní informace
 • Technologie

  KOS CONSULT s.r.o.

  Statické zajištění objektů
  Spínání stavebních konstrukcí

  Statické zajištění staveb u jakéhokoliv porušeného objektu představuje vždy provedení několika speciálních technologií, které teprve ve svém součtu představují statické zajištění objektu jako celku.

  Firma KOS CONSULT provádí:

  1. Spínání stavebních konstrukcí pomocí předpínacích lan.
  2. Injektáže trhlin porušených objektů.
  3. Podchycení a zesílení základových konstrukcí.
  4. Trubkové mikropiloty o průměru 130 mm.
  5. Technologie nerezových výztužných kleštin/drátů STATICAL

  Mezi nejmodernější technologie statického zajištění staveb patří SPÍNÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ pomocí předpínacích lan.

  Železobetonový vodojem v Brodku u Prostějova

  Železobetonový vodojem v Brodku u Prostějova

  Statické zajištění stavebních konstrukcí

  Statické zajištění stavebních konstrukcí způsobem sepnutí předpínacími kabely (lany) je možnost jak zachovat a zásadně prodloužit životnost porušených stavebních objektů. V některých případech je to jediná možnost, jak zabránit její přímé demolici.

  Předepnutí – aktivace vhodně umístěných lan v konstrukci staveb umožňuje do značné míry nahradit např. chybějící železobetonové věnce u domů, doplnit nedostatečné množství výztuže, především u průmyslových objektů, sanovat do určité míry poruchy podzákladí staveb, resp. zajistit bezpečné podchycení při poruchách základů, umožňuje zpětné zmonolitnění a navrácení tuhosti trhlinami porušených stavebních objektů.

  Vedení předpínacích kabelů

  Rodinný dům v Třeboni

  Rodinný dům v Třeboni

  Snahou je veškerá lana zabudovat – skrýt do vlastní kostrukce, aby nerušila interiér nebo fasádu objektu. Podle charakteru sanovaného objektu jsou v zásadě používány tři druhy předpínacích kabelů, průměr Lp 15,5 mm – 1.620 (1.800) MPa, lišících se způsobem jejich protikorozní ochrany.

  Jednak to jsou ocelová lana „holá“ vedená v trubkách, která jsou po napnutí zainjektována cementovou injektáží. Nejběžnější, zejména v domech a budovách, tedy v prostorách nenáročných na protikorozní ochranu, jsou předpínací lana v polyetylénovém obalu. Jejich výhodou je i minimalizace průměru předpínacích kabelů a tím minimalizace rozměru drážek a vrtů pro vedení kabelů v bytových prostorách.

  Panelový dům ve Zlíně

  Panelový dům ve Zlíně

  Pro náročné protikorozní podmínky, pro obepínací kabely, kde je potřebné zajistit pohyb lana ve zlomu, případně pro kabely dodatečně zabetonované, jsou používány lana v polyetylénu s mazivem, které umožňují pohyb vlastního lana v ochranném obalu.

  Kotvení kabelů

  Lana jsou kotvena do masivních ocelových opěr, jejichž tvar a rozměr je odvislý od charakteru konstrukce, druhu materiálu (zdivo, beton) i velikostí předpokládané napínací síly. Pro opěrné desky, roznášející předpětí do konstrukce platí stejná zásada jako v případě předpínacích lan tj. jejich skrytí do vlastní konstrukce objektu, aby nerušila zejména fasádu objektů. Vlastní kotvení lan je prováděno do třídílných, jednolanových čelistí s kotevní objímkou tzv. systém SOLO. Celý kotevní systém je po napnutí kabelů proinjektován cementovou injektáží za účelem protikorozní ochrany.

  Akvadukt v Chropyni

  Akvadukt v Chropyni

  Součástí sanačních prací spojených se sepnutím konstrukce jsou i injektáže trhlin porušených částí staveb a to ve většině případů vzhledem k charakteru objektů, tlakem do 0,6 MPa.

  Rodinný dům v Lipníku nad Bečvou

  Rodinný dům v Lipníku nad Bečvou

  Systém statického zajištění objektu pomocí předpínacích lan je nejmodernější tzv. aktivní způsob sepnutí konstrukce, který umožňuje okamžité vnesení předpětí do objektu.
  Na rozdíl od klasického, pasivního způsobu spínání pomocí ocelových táhel a šroubů, předpínací lana okamžitě po napnutí spolupůsobí s objektem, vytvářejí dostatečnou tlakovou rezervu v konstrukci a zachovávají si svou účinnost po celou dobu životnosti objektu.

  Tato nová moderní technologie byla již využita při sanaci rodinných domků, rozsáhlých bytových domů, kostelů, památkově chráněných objektů, průmyslových staveb a dokonce i dřevěných velkoskladů.