• Kontaktní informace
 • Statika objektů

  Statické zajištění stavebních konstrukcí


  Statické zajištění objektů

  Statické zajištění stavebních konstrukcí způsobem sepnutí předpínacími kabely (lany) je možnost jak zachovat a zásadně prodloužit životnost porušených stavebních objektů. V některých případech je to jediná možnost, jak zabránit jejich přímé demolici.

  Předepnutí – aktivace vhodně umístěných lan v konstrukci staveb umožňuje do značné míry nahradit např. železebetonové věnce u domů, doplnit nedostatečné množství výztuže, především u průmyslových objektů, sanovat do určité míry poruchy podzákladí staveb, resp. zajistit bezpečné podchycení při poruchách základů, umožňuje zpětné zmonolitnění a navrácení tuhosti trhlinami porušených stavebních objektů.

  Statické zajištění objektů

  Technologie spínání může být v návaznosti na rozsah porušení objektu kombinovaná s dalšími technologiemi statického zajištění staveb např. tlakovými injektážemi, podchycováním konstrukcí mikropilotami, technologii nerezových výztužných kleštin a podobně.

  Všechny výše uvedené technologie provádí naše firma jako rozhodující náplň své činnosti.