• Kontaktní informace
  • Injektáže

    Tlakové injektáže


    Tlakové injektáže jsou jedním z technologických postupů doprovázejících téměř každou dílčí činnost statického zajištění.
    Jsou nezbytné při vlastním spínání pomocí předpínacích lan, při opravě trhlin, mikropilotách apod.

    tlakové injektáže statické zajištění